Tel.: +385 1 3790-884 | E-mail: info@kvaka-zg.hr

OVLAŠTENI SERVIS ZA KALE & OVLAŠTENI SERVIS ZA KALE KILIT "KVAKA", IZRADU SISTEMA CILINDARA TE IZRADU KLJUČEVA I SISTEMA ZAKLJUČAVANJA

KVAKA SERVIS
OVLAŠTENI SERVIS ZA KALE - KVAKA


adresa: Ulica Jurja Šižgorića 3, ZAGREB
mob : +385 1 3790 884


Usluga prerade cilindara kodiranih i običnih na master ključ
Usluga prerade cilindara kodiranih i običnih na isti ključ
Usluga prerade lokota na isti ključ
Hitne intervencije !!!!